top of page

מדיניות

על בניית חדש ושווה לעסק שלך תחת תשומת לב להיבטים רבים.
העיצוב הוויזואלי, כתיבת תוכן מושך, יצירת אלמנטים אינטראקטיביים ורישום לב לחוויית המשתמש הם רק חלק קטן מכל המאמצים שלנו להקדיש כדי ליצור אתר שימוש למשתמש, זמין ונוח לקידום בכל אפיקי שיווק הדיגיטליים. אנו נוטים לשכוח לא פעם, כמו אחרים אחרים בחיים, את האותיות הקטנות. האם כבר יצא לך לחשוב איך לנסח את תקנון האתר? אילו תנאים והבלות חלים עליו?

פעמים רבות לקוחות קיים נוטים בחשיבותה של מדיניות פרטיות ותקנון רשמיים באתר וחושבים לעצמם כי ממילא איש אינו קורא אותם. עם זאת, חשוב לזכור כי אין דרישה חוקית לציין תקנון אתר (לעומת מדיניות פרטיות) הדבר מספק יתרונות רבים לאתרים עסקיים.

 

 

הגבלת אחריות

כאשר קיים תקנון מסודר וברור, באפשרותך לתחום את הגבולות האחרים של האתר שלך, התנהגות הגולשים בו ודיוק התוכן המופיע בו. הצהרה קצרה ופשוטה כי האתר אינו אחראי להצהרות צדדים שלישיים וכי לא יישא בכל חבות על נזקים שנגרמו שימוש במידע המופיע באתר יכול להגן עליך מפני תביעות משפטיות מיותרות ומתסכלות.

 

 

הגדרת הדינים החלים על האתר

תקנון אתר המנוסח על ידי גורמים המתמחים, יגדיר למשתמשים גם אילו חוקים חלים על אתר – בין אם מדובר על חוקי המדינה, תקנות שונות באופן כללי, חוקיות פרטיות.

 

 

מדיניות פרטיות על פי חוק

החוק הישראלי ותקנות ה-GDPR של האיחוד האירופאי דורשים לציין מדיניות פרטיות ברורה של האתר ולתאר בפני המשתמשים אילו פרטים נשמרים אודותיהם ואיזה שימוש נעשה בהם, לאיזו תקופה ואילו אמצעים ישמרו. היעדרה של מדיניות פרטיות באתר שלך עשויה לחשוף אותך לקנסות כבדים.

 

תוכל להוריד את התקנון והמדיניות שהכנו עבורך (על אחריותך בלבד – תמיד מומלץ להתיעץ עם עורך דין):

 

ברוכים הבאים ל…. (להלן: "האתר"). האתר מופעל ע”י …. (ע.מ: ……)  (להלן: "הנהלת האתר" או "החברה").
האתר משמש כ... \ אתר סחר אלקטרוני אשר מציע, (בין אם) למכירת מוצרים שונים (להלן: "המוצרים").

 1. כללי

  1. האמור בתקנון זה בכלל שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

  2. הוראות תקנון זה תנאי שימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין והמקום, את תנאי ההפעלה באתר ו/או
   את הזמנת המוצרים מהאתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.

  3. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן  תקנון זה.

  4. תנאים אלה חלים על עבודה באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו') כמו כן
   הם חלים על שימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

  5. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר.
   (להלן: "ההוראות"), לצריך להשתמש בהם כדי להתנות על הוראות הנחיות והתניה וכן בוצעו במסגרת האתר אם במפורש ובממע.

  6. החברה והנהלת האתר עושים הכי טוב כמיטב יכולתם להציג את השלם והמקיף לגבי מוצרים לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובר, כיולים
   להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטים והחברה, הנהלת האתר והאתר לא ישאו באחריות בכל הנובעת.
   מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.

  7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

  8. טעות סופר בתיאור קוד/ים לא חייב את החברה.

  9. תמונות מוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, על המוצר במציאות.

  10. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר להשתמש בכל דרך אחרת בת מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים,
   בומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.

  11. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, מחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.

 1. הרשמה לאתר

  1. על מנת לבצע הזמנה של מוצרים על המזמין להירשם באתר  באמצעות טופס הרשמה מקוון.

  2. כל אדם, לרבות חברה, יכול להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין אם, בכפוף להיות כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות,
   , בעל כרטיס אשראי  תקף ,שהונפק  ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי (יל ולהלן: "המזמין").

  3. הרישום הוא חד פעמי, כאשר לאחריו המזמין לא יידרש לשוב ולהירשם בכל פעם מחדש בעת ביצוע הרכישה.

  4. בזמן הרישום באתר על המזמין להזין שם משתמש וסיסמא וכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו. תשלח אליו את הסיסמא
   הקיימת כפי שהוזנה בעת הרישום הראשוני באתר לכתובת הדוא”ל אשר הוזנה באתר.

  5. אם וכאשר יבקש המזמין לרכוש מוצרים נוספים.

  6. פרטי המזמין יעודכנו לנתונים אשר ימולאו על ידי המזמין בטופס הרישום המקוון במצוי באתר.

  7. הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.

  8. אלא לגרוע מהאמור לעיל, תהא תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור.
   הודעה על כך, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

   1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;

   2. הפרת תנאי תנאי תקנון זה;

   3. מסירת פרטים שגויים במתכוון;

   4. ביצוע פעולה העלולה בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהים ו/או בצד ג'אדם;

   5. כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל להשתמש בדרך אחרת.

 1. רכישת מוצרים באתר

  1. רכישת מוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות, לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לנושא הוספת מוצרים לסל הקניות.
   ההזמנה את פרטי המזמין הבאים: שם, שם משפחה, מס' טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, בנוסף יש למסור את פרטי מקבל ההזמנה, שם פרטי,
   שם משפחה, מס' טלפון, יישוב, רחוב  מס' בית, קומה, דירה, כניסה וכל פרט מזהה אחר בידיו לעזור למבצע המשלוח לאתר את הנכס שיש ממך
   מסירת ההזמנה לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולות השילוח ו/או תמיכה וקבלת ההזמנה אינה בבית. השדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר
   השלמת ההזמנה.

  2. על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשה המזמין למסור רק פרטים מדויקים על ונכונים.

  3. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את ההזמנה הפרטית ונכונות פרטיות שמסר.

  4. מילוי כל הפרטים כולל מוקדם לביצוע ההזמנה לשם ביצוע ההזמנה בתנאי וללא תק ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

  5. פרטי המזמין יעודכנו לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.

  6. מילוי כל הפרטים המובחרים לרכישת מוצר על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן:”ההזמנה”) עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של כרטיס האשראי הפרטי
   אישור אישור חברת האשראי ו/או לאחר קבלת אישור מפיי פאל כפי שיובה להלן, פעולות תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה, לקוח חיוב עבור המוצר שיבוצע
   דרך כרטיס האשראי ו/או דרך חשבון הפיי פאל כפי שיבואר להלן והכל בכפוף להימצאותראיר במלאי החברה וה.

  7. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

 2. אופן ביצוע השלום עבור ההזמנה

  1. התשלום עבור מוצרים יעשה באמצעות שירות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון ב"ארנק אלקטרוני" כדוגמת  פיי פאל- ( WWW.PAYPAL.COM ) וכל שירות דומה
   , כפי שיהיה זמין באתר, מעת לעת לפי דעתה של הנהלת האתר.

  2. אם אפשר לבחור בכרטיס אשראי לשם ביצוע השלום, יתבקש המזמין למסור את כרטיס האשראי הפרטי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. אם הוא זמין לשלם באמצעות הפיי פאל, תוכל לגבות את התשלום עבור החברה רק לאחר קבלת אישור מפאל. הפעלה ותת האישור מפיי-פאל כפופים לתנאי תקנון של אתר פייפאל.

  3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוסף ולהחיל הסדרי תרומות על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהאתר תכבד.

  4. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת ההזמנה הפרטית. יובר כי הוא אינו חייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.

  5. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בהצעות.

  6. במקרה בו לא אושרה  העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי חשבון הפאל או כל אמצעי תשלום ארפיי באותה עת, יקבל את המזמין מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטול.

  7. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/במועד ההזמנה. אם לא צויין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה.

  8. יובר כי יתכנו מצבים בהם אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, הוא עובד חסר  ולא לספק אותו, לספק אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהה כל טוענים בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.

  9. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי או אישור מחשבון הפיי פאל  או שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר שאושר.

  10. מידע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

 1. אספקה והובלת מוצרים

  1. אספקת מוצר ע”י האתר יגיע רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האש ו/או מאת חשבון הפיי פאל, כלומר המוצר שולם, כמפורט לעיל, המוצר יסופק לכתובת שהמזמין ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.

  2. האתר מתחייב לספק את הסחורה טווח זמן הספקה ליעד המבוקש ויעשה כמיטב יכולתו כי המוצר יגיע במהירות.

  3. הנהלת תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות והמוצרים ובתוך 14 ימי עסקים מיום קליטת ההזמנה ואישור אם נשלח באמצעות דואר רשום ותוך 3 ימי עסקים אם נשלח באמצעות שליח. 
   זמני אספקת מוצרים רק את החישובים של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

  4. המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם הנהלת האתר הינם לפי תנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבל ההזמנה.

  5. כל מה שצריך לעשות של חברת המשלוח. הנהלת האתר תודיע למזמין ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.

  6. בצורך מסופקים מוצרים באמצעות דואר ישראל, לכתוב המשלוח שמסר זמין בזמן ביצוע ההזמנה. מוצרים יישלחו בכפוף לזמן האספקה של דואר ישראל ואינם ניתנים לבקרה ולשליטה על ידי הנהלת האתר ו/או הספקים.

  7. מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל הם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר ו/או מן המלאי של הספק הרלונטי.

  8. המשלוחים מבוצעים על ידי חברת שליחויות, באמצעותה תבוצע ההובלה של המוצרים תנאי חברת השליחויות  יחייבו את הלקוח.

  9. דמי המשלוח – בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, יושת על המזמין של דמי משלוח, סכום דמי המשלוח יופי בתום תהליך ההזמנה לפי דרך השילוח בחר המזמין, אלא אם כן צויין אחרת.

  10. דמי המשלוח ישולמו עם השלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים באמצעות בכרטיס אשראי ו/או באמצעות חשבון הפיי פאל. האתר רשאי לגבות את דמי המשלוח עם חיוב השלום הראשון.

  11. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של מוצרים אשר נגרם למשל מאחת הסיבות להלן:

   1. כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים מפלגת הבתים שליטת האתר בין שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או ספקים של ים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלה מוצר.

   2. כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או החברה.

   3. מסיבה קשורה עם מבצע השליחות.

  12. זמני אספקת מוצרים המצוינים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה' לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג).

  13. על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.

  14. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.  
    

 2. ביטול רכישה מצד המזמין

  1. המזמין לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. לבד לגרוע מהאמור:

   1. ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל ………

   2. ביטול עסקה ע”י המזמין לא יכול ברכישת פריטים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.

   3. בטל את העסקה ע”י הלקוח חזרת בגלל שהמוצר יו ככל שהדבר סביר או אפשרי באריזתו המקורית.

   4. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול (דמי המשלוח הם חלק ממחיר המוצרינוכו בנפרד מהה) בשיעור של 5% מכלל העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב המזמין בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות לגבי לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן.

 3. ביטול רכישה של החברה

  1. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, בכלל או חלקו.

  2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע חיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין מוצרים, ככל הנראה.

  3. למעט בגין השבת היקף העסקה, לא יהיה למשתמש או זמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או בגין ביטול העסקה בסעיף זה.

  4. מידע והגלה כי מוצר אזל מהמלאי, האתר יכול לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה של האתר לא יהיה אחראי ולא ישא כל נזק ישיר,יף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר יותר.

 4.   זכויות יוצרים

  1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנכסים של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר בהם.

  2. זכויות אלה חלות בין השאר באתר, לרבות רשימת מוצרים, תאור ועיצוב וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

  3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (www.—–.com ) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

  4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב מוצרי תמונות מוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.

  1. אין לקשר לתאם, כתוב דף הבית של האתר (קישור עמוק) ולהוציא או לפרסם תכנים כאלה בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק לדף מהאתר כך יהיה כולל כנים וכפי שהוא, אפשר להשתמש בו באופן כזה באופן שימושי ולצפייה בו באתר.  תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.

  2. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה לפי שיקול דעתה הבלעדי ובקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

 1. אחריות

  1. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או קשורים בכל דרך שהיא, על תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים.

  2. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות למשל לנזקים הנובעים כמו שימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.

  3. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות למשל לנזקים הנובעים ו/או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.

  4. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

 1. סודיות ופרטיות

  1. כל הפרטים האישיים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), ישמרו במאגרי מידע של החברה.

  2. החברה לא תעביר את הפרטים האישיים של המזמין לא גורם אחר זולתים, בתנאי רק לשם השלמת עסקה.

  3. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא ביצוע תשלום בגין עסקה ביקשה אותה זמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי השלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.

  4. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר את הפרטים האישיים של משתמש לצד השני המאפשרים ביצוע שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל החברה על ידי החברה. שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

  5. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

  6. לאחר פעולות בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין אנונה של החברה חסינות מוחלטת מפני חד למחשביה או חשיפת מידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

  7. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – "עוגיות" ("עוגיות") על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מה שצריך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

  8. בקיום מעשה מעשי בשליטתה של החברה/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שיגרם למזמין ו/או למי מטעם שימוש מור מידע זה יאבד או אם יבו לא שה.

 1. דין ושיפוט

  1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

  2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.

  3. הדין החל על הפעלה באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.

bottom of page